Peuter/kleuter dans, spel en toneel

Bewegen is gezond

Peuter/kleuter dans, spel en drama  is een gezellige educatieve bewegingsactiviteit. Het bevordert de motoriek en verbetert de sociale vaardigheden bij peuters.

Het doel van dansen is zelfvertrouwen op te bouwen en de sociale te stimuleren. Samen in beweging zijn. Zo voelen kinderen zich veilig om stapje voor stapje steeds meer te ontdekken in henzelf en in relatie tot anderen. De lessen zijn daarom geschikt voor zowel de ' durf al' als voor het verlegen/angstige kind.

We dansen en spelen individueel, met tweeën en in groepsverband. Tussendoor wordt er gezongen en maken we kennis met verschillende muziekinstrumenten en spelmaterialen.

Passend bij de ontwikkeling van het kind staat tijdens de lessen alles in het teken van beweging, beleving, ontspanning en vooral plezier. Spelenderwijs kunnen alle kinderen op hun eigen niveau zelfbewustzijn ontwikkelen.

Lessen

De lessen zijn gestructureerd zodat het lesverloop duidelijk is. Maar er zijn iedere les ook nieuwe leermomenten die voor de nodige afwisseling zorgen. Er is zeker ruimte voor wat de peuters aangeven. De les wordt dan makkelijk aangepast aan wat zich aandient op dat moment.

Leeftijd:

Peuter/kleuterdans is bedoeld voor peuters vanaf 2,5 tot 4 jaar en van 4 tot 6 jaar.

Peuterdansen is te volgen in 8 lessen die ieder een eigen karakter en eigen leermomenten hebben.